Minggu, 23 Januari 2011

Asma Malaikat Rajah

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM YA AMWAKIILU BIHAQQI GHONAA KAFA
YA ROHIIMU KULLI SORIIKHIN WA
MAKRUUBIN WA GIYATSAHU WA
MA’ADZAHU.

Tatacara & Khasiat Asma’ Malaikat Rajah :
1. Asma’ ini dibaca 7000 x setiap hari selama 3 hari,
Mulai membacanya haruslah pada hari Minggu
atau senin atau kamis ketika terang bulan mulai
membacanya ketika terbit matahari
Khasiatnya :
1. Di Cintai semua Mahluk
2. Asma’ Malaikat rajah dan nama orang yg anda
cintai di tulis pada kertas putih kemudian di
bacakan 100 x lalu kertas tsb dilemparkan ke
sungai kemudian bacakan lagi asma’ nya 100 x
ke sungai tsb sambil di gambarkan dalam hati
orang yng anda maksud, maka orang tsb akan
gila karena mencintai anda
3. Di baca tiap Subuh 150 x , Maka akan di ta’ati oleh
semua mahluq dan di jaga dari semua mara
bahaya dan susah, di hasilkan semua maksudnya
4. Apabila anda ingin menundukkan semua khodam
golongan malaikat ruhani baik yg ada dibumi
maupun dilangit dan anda ingin menundukkan
hati semua mahluknya alloh, Bacalah asma’
malaikat rajah setiap hari 100 selama 41 hari
5. Asma malaikat rajah dibaca setiap hari 360 x ,
setiap mendapatkan 100 x membaca sholawat 1
x, Maka apabila anda di tahan/ Penjara akan di
bebaskan, Apabila banyak hutang akan di lunasi
oleh alloh, Apabila sakit di sembuhkan, Apabila
Faqir maka allloh akan jadikan anda seorang yg
kaya raya.

ILMU KHODAM SAYYID KANDIYAS (Khodam hizib ayat kursi)

Di riwayatkan oleh Imam Syeikh Ahmad Ali
AL-Buuni “ Apabila Anda menginginkan
Khodam Sayyid kandiyas (khodam ayat
kursy)“
1. Bertawakkaal kepada Alloh ( berserah diri
dgn semua urusan )
2. Sucikan Hatimu,tempatmu,pakaianmu
3. Bersihkan Niatmu
4. Masuk ke tempat kholwat ( menyepi )
pada hari selasa ketika sholat Shubuh 4hari
yang berakhir Sabtu pagi
5. Menyediakan Bukhur yang tidak
ditentukan jenisnya ( sesuatu yang
menimbulkan wangi bisa kemenyan bisa
dgn minyak wangi )
6. Membaca Azimah Ayat Kursy setiap ba,da
sholat fardu 72x dengan di sertai
wewangian ( bukhur ).
Syeikh Ahmad ibni Ali Al-Buuni berkata “
Ketahuilah wahai saudaraku Alloh telah
memberikan Taufik kepadaku juga
kepadamu, Sesungguhnya engkau akan
mendengar pada malam pertama ( malam
rabu ) ditengah tempat kamu berkholwat
satu suara seperti suara ringkik himar
( keledai ), maka janganlah engkau takut
dan kaget karena sesungguhnya mereka
( Iblis cs ) tidak akan kuasa untuk
mencelakakan dirimu.
Pada malam ke dua ( Malam Kamis ) maka
sesungguhnya engkau akan mendengar
suara pada tengah malam diatas tempat
kamu berkholwat suara berlarinya kuda,
maka janganlah takut dan kaget.
Pada malam k eke tiga ( malam Jum’at ) di
tengah malam akan masuk kepadamu 3
kucing yang berwarna
Merah,Putih,Hitam ,mereka masuk dari pintu
tempat anda berkholwat lalu keluar dari
depan anda, janganlah takut dan kaget
karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs )
tidak akan kuasa untuk mencelakakan
dirimu karena Azimah ayat kursy merupakan
hijab dari gangguan mereka.
Pada malam ke Empat tengah malam
wangikanlah tempat anda berkholwat
sambil anda menghadap qiblat bacalah
Azimah Ayat Kursy 1x , maka sesungguhnya
dinding tempat anda berkholwat akan
terbelah dan masuk seorang khodam yang
dipenuhi oleh cahaya maka janganlah takut
dan jangan teputus dari wewangian
sehingga dia berbicara “ Assalamu alaika
wahai Hamba Alloh “ maka balaslah
salamnya Wa alaikas salam warohmatullohi
wabarakatuh, maka dia berkata “ Apa yang
anda kehendaki dari kami wahai Hamba
Alloh “, Maka katakanlah padanya Aku tidak
menginginkan darimu apa-apa kecuali
engkau membantuku sampai habis sisa
umurku, Maka khodam Sayyid Kandiyas
berkata “Ambillah Cincin emas ini yang
mana pada cincin ini terukir Asma’ Alloh
Yang agung cincin ini sebagai pengikat
antara aku dan kamu apabila engkau
menginginkan kehadiranku pakailah cincin
ini ditangan kananmu lalu baca Azimah Ayat
kursy 3x kemudian ucapkanlah olehmu “ YA
MALAKU KANDIYAS AJIBNI
BIHUDURIKA” (hai malaikat Kandiyas
jawablah aku dengan kehadiranmu), maka
aku akan hadir dihadapanmu dan akan
membantu dengan apa-apa yang kamu
inginkan dengan berbagai macam pekerjaan
khowariqul adat.
Telah berkata Syeikh Abu hamid Al-Ghozali
tentang rahasianya Azimah ayat kursi ini,
Imam ghozali berkata “ Tidak terdapat di
alam ini do’a yang lebih cepat untuk
melapangkan segala urusan pada waktu
berat/tedesak dari do’a ini caranya yaitu:
1. Membaca ayat kursy 313x
2. Membaca Azimah ayat kursy7x setelah
membaca ayat kursy
3. Waktu membacanya pada tengah malam
di tempat yg suci dari najis serta sepi dari
manusia
Berkata As-Syeikh al-imam Ahmad ibni Ali
Al-buuny “ Membaca Azimah Ayat Kursy tiap
ba’da Sholat Fardu 20x dapat menundukkan
khodam ayat kursy yang bernama Sayyid
Kandiyas “
Dan telah berkata para Ulama Ahli Khowas
( yg mempunyai ke khususan ) “ Barang
siapa yang mendawamkan/membiasakan
membaca Azimah ayat Kursy tiap hari 1x
setelah terlebih dahulu membaca Ayat
kursy 50x atau 170x , maka Alloh akan
menundukkan baginya semua manusia dan
Alloh akan membukakan baginya semua
yang terkunci Dan Alloh akan memudahkan
kepadanya perkara-perkara sulit dengan
mudah, Berikut di bawah ini Azimah yang di
maksud :


ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN WAS
SHOLATU WAS SALAMU A’LA SAYYIDINA
MUHAMMADIN WA A’LA ALIHI WA
SHOHBIHI WA SALLIM ALLOHUMMA INNI
AS ALUKA WA ATAWASSALU ILAIKA ( YA
ALLOHU 3X ) ( YA ROHMANU 3X ) (YA
ROHIMU 3X ) ( YA ROBBAHU 3X ) ( YA
SAYYIDAH 3X ) ( YA HU 3X ) YAGIYASI
INDA SIDDATI YA ANISI INDA WAHDATI
YA MUJIBI INDA DA’WATI ( YA ALLOHU 3X )
( ALLOHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL
QOYYUM ) YA HAYYU YA QOYYUMU YA
MAN TAQUMUS SAMAWATI WAL ARDO BI
AMRIHI YA JAMIAL MAHLUQOTI TAHTA
LUTFIHI WA QOHRIHI AS ALIKA AN
TASHORO LI RUHANIYATA HADZIHIL
AYATAS SYARIFATA TU’INUNI A’LA QODOI
HAWAIJI YA MAN
( LA TA’HUDZUHU SINATUN WA LA NAUM )
IHDINA ILAL HAQQI WA ILA TORIQIM
MUSTAQIM HATTA ASTARIHA MINAL
LAUMI LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA
INNI KUNTU MINADZ DZOLIMIN YA MAN
( LAHU MA FIS SAMAWATI WAL ARDI MAN
DZAL LADZI YASYFA’U INDAHU ILLA BI
IDZNIH) ALLOHUMMA ISYFA’ LI WA
ARSYIDNI FIMA URIDU MIN QODOI
HAWAIJI WA ISBATI QOULI WA FI’LI WA
A’MALI WA BARRIK LI FI AHLI YA MAN
( YA’LAMU MA BAINA AYDIHIM WAMA
HOLFIHIM WALA YUHITUNA BISYAYIN MIN
ILMIHI ) YA MAN YA’LAMU DOMIRO
IBADIHI SIRRON WA JAHRON AS ALIKA
ALLOHUMMA AN TASHORO LI KHUDDAMU
HADZIHIL AYATIL A’DZIMATI WAD
DA’WATIL MUNIFATI YAKUNUNA LI
AUNAN A’LA QODOI HAWAIJI ( HAYLAN
2X ) ( JAULAN 2X ) ( MALAKAN 2X ) YA MAN
LA YATASORROFU FI MULKIHI
( ILLA BI MASYA WASI’A KURSIYYUHUS
SAMAWATI WAL ARDI ) SAHHIR LI ABDAKA
KANDIYAS HATTA YUKALLIMANI FFI HALI
YAQDOTI WA YUI’NANI FI JAMI’I HAWAIJI
YA MAN
( WALA YAUDUHU HIFDZUHUMA WA HUWAL
A’LIYYUL A’DHIM) YAHAMIDU YAMAJIDU YA
BA’ISU YA SAHIDU YA HAQQU YA WAKILU
YA QOWIYYU YA MATINU KUN LI AUNAN
A’LA QODOI HAWAIJI BI ALFI ALFI LA
HAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL
ALIYYIL ADHIMI AQSAMTU ALAIKA
AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS AJIBNI
ANTA WA HUDDAMUKA WA AI’NUNI FI
JAMI’I UMURI BI HAQQI MA
TA’TAQIDUNAHU MINAL A’DHOMATI WAL
KIBRIYAI WA BIHAQQI HADZIHIL AYATIL
A’DHOMATI WABISAYYIDINA
MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WAS
SALAMU AJIB AYYUHAS SAYYIDUL
KANDIYAS ASRO’A MINAL BARQI WA MA
AMRUNA ILLA WAHIDATIN KA LAMHI BIL
BASORI AW HUWA AQROBU INNALLOHA
A’LA KULLI SAYIN QODIR WASOLLALLOHU
A’LA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA
ALIHI WA SALLAMA TASLIMAN KATSIRO
WAL HAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN.